اولین وبینار نوداک در تاریخ 28 آذر ماه برگزار شد. در این وبینار که با موضوع <مسیر ارزش آفرینی از ایده های خلاقانه> و با سخنرانی جناب آقای دکتر کارآگاه، مدیرعامل مجموعه شعب شتاب دهنده پرسیس ژن پار برگزار گردید، مسیر های ایده پردازی، انتخاب ایده مناسب با توجه به نیاز های موجود، چگونگی پرورش ایده و طی نمودن مسیر عملی کردن ایده های نو و خلاقانه در موضوعات مختلف مرتبط با علوم داروسازی مورد بررسی قرار گرفت.
با شرکت 148 نفر از دانشجویان و علاقه مندان به حوزه های مختلف کاری رشته داروسازی، وبینار در روز پنجشنبه از ساعت 16 آغاز شد. طبق برنامه ریزی انجام شده در هفته های آینده نیز، وبینار های با موضوعات مختلف در همین راستا با حضور متخصصین مرتبط با محور های برگزاری نوداک برای شما علاقه مندان برگزار میشود که جهت شرکت در آنها نیز میتوانید از طریق همین وبسایت اقدام نمایید.

اشتراک اجتماعی